• Moodboard til et actionspil.

Før du begynder

Lav et moodboard

Det bliver du bedre til:

  • At kunne uddrage stemningen og universet fra en tekst eller andre kilder
  • At kunne formidle en stemning visuelt.  
  • At kunne producere et moodboard.

 

OM AKTIVITETEN

Skab et univers i form af et moodboard til at formidle stemningen i kilderne, du har valgt til din problemstilling. Et moodboard kan du bruge til at formidle stemningen i en begivenhed. Du kan også sætte kontraster op mod hinanden ud fra en tekst (lav eventuelt to moodboards – et for og et imod).

Det skal du bruge:

TIP: Man kan bruge moodboards til at skabe univers-stemninger inden for forskellige faområder. Fx i forhold til emnet 2. verdenskrig (historie), Jesus korsfæstelse (religion), et sted i et andet land (geografi) osv.

Trin for trin

1

Emne 15 min.

Før du går i gang med denne aktivitet, har du fundet et emne og en problemstilling sammen med jeres lærer.

Udfyld emneboardet først for at gøre status.

HUSK

HUSK:

Dit produkt er blot en del af det du skal aflevere forud for prøven i kulturfag, og det tæller ikke i sig selv. Men hvis du bruger produktet godt til prøven, kan din fremlæggelse blive mere overbevisende, og dermed laver du et bedre resultat.

Produktet kan fx levendegøre dit stof eller anskueliggøre dine pointer.

 

Hvis du ikke har et emne, fordi du blot vil træne produktudfærdigelsen, kan du trække et emne at arbejde med her: 

BEGREBER:

Hygge
Disharmoni
Ulykkelig forelskelse
Sorg

HISTORISKE BEGIVENHEDER (klik på linket):

Ophævelse af slavehandlen
Københavns bombardement 1807
Grundloven
Stormen på Dybbøl
Kvinders valgret
Genforeningen
Kanslergadeforliget
2

Forproduktion 1 time

 

Start med at researche ved at gennemgå flere kilder. Fx tekster eller billeder på nettet. 

TIP

TIP:
HUSK AT VÆRE KILDEKRITISK:

Hvor og hvornår er kilden blevet til?

Hvem har skabt kilden og er den troværdig?

Hvad er kildens budskab?

Hvordan er kilden relevant for belysning af din problemstilling?

Hent universboardet og udfyld det.

 

Det er en god idé at have denne trinvise guide til aktiviteten åben på en anden enhed (computer, tablet eller smartphone), end den, hvor du producerer moodboardet.

3

Find billeder 30 min.

Vælg om du vil lave dit moodboard digitalt i et billedbehandlingsprogram, eller om du vil lave det analogt på papir. Begge dele er lige fint.

  

Digitalt

Find billeder på nettet, som egner sig til dine søgeord fra universboardet. Find gerne flere for hvert ord.

Gem billederne i en mappe på computeren.

VIGTIGT

VIGTIGT:

Husk, at medmindre der udtrykkeligt står, at de billeder du finder på nettet må bruges i andre sammenhænge, så må du ikke offentliggøre dem i nye sammenhænge, fx ved at dele dit færdige produkt på Facebook.

Sådan kan du finde godkendte billeder, som du må bruge:

Soeg Ikke Rettighedsbeskyttede Billeder 

 

Analogt

Find billeder i blade, reklamer, aviser og lignende eller tegn billeder, som egner sig til hvert punkt på boardet. Klip dem ud.

 
4

Produktion af moodboard 45 min.

Følg det spor som du begyndte på Trin 2 (det digital eller det analoge):

 

Digitalt

Åbn Photopea via Skoletube til at lave collagen. Man kan også bruge Pixlr, Word, PowerPoint eller Publisher.

Skab et nyt dokument på fx 2400x1600 pixels.

Hent billederne ind i programmet (se guiden nedenfor).

TIP

TIP: Overvej, om du vil bruge et bestemt billede til at udfylde hele baggrunden. Hvis du ikke bruger et billede som baggrund, så må baggrunden gerne have en farve, der matcher den grundstemning, der er i dit univers

Tilpas og placér billederne, så præsentationen af stemningen i universet bliver flot.

Sæt eventuelt enkelte tekster ind, fx nøgleord fra dit board. Men vælg den rette skrifttype og -farve, for de giver også masser af stemning.

Når du er tilfreds med moodboardet, det vil sige, at det udtrykker den stemning, du ville nå frem til, gemmer du det som et billede. Print det gerne ud i farver.

Guide til Photopea: 

Lav et nyt dokument: Vælg Fil > Ny og lav fx et dokument på 2400 x 1600 pixels. 

Photopea Opret
Photopea Moodboard Juster1
Photopea Moodboard Lag Paa Lag
Photopea Moodboard Lag Paa Lag2
Photopea Moodboard Juster2
Photopea Moodboard Gem

 

Analogt

Find et stort stykke papir eller karton, der kan bruges som baggrund. Det må gerne have en farve, der matcher den grundstemning, der er i dit univers.

Tilpas og placér billederne på baggrunden, så præsentationen af spiluniverset bliver flot.

Når du er tilfredse med moodboardet, det vil sige, at det udtrykker den stemning, du ville nå frem til, limer du alle billeder fast.

 

 
  • Upload moodboardet i din Portfolio, så det ikke bliver væk.
5

Virker det?

Vis dit mooodboard for en anden person, der har arbejdet med den samme aktivitet, uden at du forklarer noget først.

Lad personen fortælle, hvilken stemning moodboardet udtrykker. Både helt overordnet og i de enkelte elementer.

Var det den samme stemning, du ville nå frem til?

Lav gerne ændringer på moodboardet, hvis der er tid til det.

 
6

Fremlæggelsen

Hvis du skal fremlægge produktet (fx til prøven) så husk, at produktet skal hænge sammen med resten af fremlæggelsen. 

Brug produktet til at præsentere de vigtigste pointer og til at problematisere eller perspektivere emnet. 

Inden fremlæggelsen, er det derfor vigtigt at du gør følgende overvejelser: 

  • Forhold dig til problemstillingen.
  • Lav en disposition.
  • Skriv korte noter til dit oplæg.
  • Inddrag produktet - hvorfor har du valgt at bruge et moodboard som produkt? Hvordan understøtter produktet problemstillingen? 
  • Øv til sidst oplægget overfor andre.