Eksempel på en PowToon-præsentation

Før du begynder

Lav en PowToon-præsentation

Det bliver du bedre til:

 • At uddrage de væsentligste punkter af en eller flere tekst(er).
 • At illustrere hovedpunkterne ved at bruge PowToon.
 • At kunne bruge PowToon.
 • At bruge det færdige produkt som en del af en mundtlig fremlæggelse.

 

OM AKTIVITETEN

Brug flotte baggrunde, tekst, animerede figurer, billeder m.m. til at fremstille en interessant og flot præsentation. Der arbejdes i præsentations-programmet Powtoon.

De fleste emner vil egne sig til en Powtoon, men det er især oplagt at vælge Powtoon, hvis du har et emne, som kan virke uoverskueligt. Den animerede produktion kan nemlig skabe overblik og gøre din præsentation interessant og levende. Tilskueren kan både få glæde af animationer, billeder og fx grafer, og du kan oven i købet bruge en speak til at understrege dit budskab.

En Powtoon-præsentation kan bruges til at støtte din fremlæggelse ved at du introducerer dit emne, viser din præsentation og inddrager derpå de vigtigste pointer til at tale om dit emne.

Det skal du bruge:

TIP: En PowToon kan indeholde tekst, billeder, lyd og links. Du kan bruge den til præsentationer af alle slags emner, som tutorial eller som opsamling på et emne.

Trin for trin

1

Emne 15 min.

Før I går i gang med denne aktivitet, har I fundet et emne og en problemstilling sammen med jeres lærer.

Udfyld emneboardet først for at gøre status.

HUSK

HUSK:

Dit produkt er blot en del af det du skal aflevere forud for prøven i kulturfag, og det tæller ikke i sig selv. Men hvis du bruger produktet godt til prøven, kan din fremlæggelse blive mere overbevisende, og dermed laver du et bedre resultat.

Produktet kan fx levendegøre dit stof eller anskueliggøre dine pointer.

 

Hvis du ikke har et emne, fordi du blot vil træne produktudfærdigelsen, kan du trække en artikel at arbejde med her: 

2

Research 45 min.

 • Start med at researche ved at gennemgå flere kilder. Fx tekster eller billeder på nettet.
TIP

TIP:
HUSK AT VÆRE KILDEKRITISK:

Hvor og hvornår er kilden blevet til?

Hvem har skabt kilden og er den troværdig?

Hvad er kildens budskab?

Hvordan er kilden relevant for belysning af din problemstilling?

Notér de 3-5 vigtigste pointer, der relaterer til din problemformulering, ned. Hver pointe laves senere til en slide i PowToon.

 

Du kommer til at lave din PowToon på en computer. Det er en god idé at have denne trinvise guide til aktiviteten åben på en anden enhed (computer, tablet eller smartphone). En anden idé er at have aktiviteten og tringuide i hvert sit faneblad.

3

Forproduktion 30 min.

 

Udfyld et PowToon-board pr. situation, du nåede frem til på Trin 1. Hvert board laves senere til en scene, kaldet "en slide" i PowToon.

TIP

TIP: Gode råd til udfyldelse af boardet:

1. Skriv kort og præcist, når du bruger tekst i din PowToon.

2. Skriv altid navnet på den/de personer, du citerer.

3. Undgå at dine egne kommentarer og holdninger kommer med.

4. Brug billeder, der illustrerer dine nedslagspunkter.

 Powtoonboard Udfyldes

 
4

Find billeder 15 min.

 

Find billeder eller grafik på nettet, som egner sig til dine slides. Animerede figurer skal du IKKE finde på dette trin - de findes senere i Powtoon.

Gem billederne i en mappe på computeren.

TIP

TIP: Animerede figurer skal findes i Powtoon (se næste trin).

VIGTIGT: Husk, at medmindre der udtrykkeligt står, at de billeder du finder på nettet må bruges i andre sammenhænge, så må du ikke offentliggøre dem i nye sammenhænge, fx ved at dele din PowToon på Facebook.

 
5

Produktion 2 timer

Sådan gør du:

Åbn PowToon via Skoletube ELLER log ind på PowToon.com med Google, Facebook eller Office365.

Opret en 'Blank Powtoon'.

Nu kan du lave din PowToon-præsentation. Lav et slide for hvert board, du har udfyldt. For hvert slide følges denne fremgangsmåde:

Vælg en baggrund.

Hvis der skal indtales speak, så gør det nu og tilpas så længden af sliden til speakens længde.

Indsæt figurer og billeder i den rigtige rækkefølge og tilpas deres tilsynekomst med eventuel speak.

Indsæt tekster og vælg layout.

Tilføj anden lyd, hvis der skal være nogen.

Se en kort guide til funktionerne i Powtoon:

Dias3 (1)
Dias4 (1)
Dias5 (1)
Dias6 (1)
 

Når du er færdig med dine slides, sendes produktionen videre ved hjælp af “Export”.

6

Virker det? 15 min.

Afspil PowToon-filmen for andre personer uden at forklare dem noget først.

Spørg dem:

 • Kan I lide filmen, og hvorfor?
 • Mener I filmen hovedsageligt er information/oplysning, underholdning eller reklame, og hvorfor?
 • Hvem mener I, er målgruppen?
 • Hvor mener I, filmen egner sig til at blive vist?

Diskutér i jeres egen gruppe, om den anden gruppes oplevelse af jeres PowToon-film passer godt til det, I besluttede under ”Til hvem, hvor og hvorfor?”

 • Gå tilbage til redigeringen, hvis noget kan gøres bedre.
 
7

Fremlæggelsen

Hvis du skal fremlægge produktet (fx til prøven) så husk, at produktet skal hænge sammen med resten af fremlæggelsen. 

Brug produktet til at præsentere de vigtigste pointer og til at problematisere eller perspektivere emnet. 

Inden fremlæggelsen, er det derfor vigtigt at du gør følgende overvejelser: 

 • Forhold dig til problemstillingen.
 • Lav en disposition.
 • Skriv korte noter til dit oplæg.
 • Inddrag produktet - hvorfor har du valgt at bruge en Powtoon som produkt? Hvordan understøtter produktet problemstillingen? 
 • Øv til sidst oplægget overfor andre.