Eksempel på en PowToon-præsentation

Før du begynder

Lav en PowToon-præsentation

Det bliver du bedre til:

 • At uddrage de væsentligste punkter af en tekst.
 • At illustrere hovedpunkterne ved at bruge PowToon.
 • At kunne bruge PowToon.

Det skal du bruge:

TIP: En PowToon kan indeholde tekst, billeder, lyd og links. Du kan bruge den til præsentationer af alle slags emner, som tutorial eller som opsamling på et emne.

Trin for trin

Brug flotte baggrunde, tekst, animerede figurer, billeder m.m. til at fremstille en interessant og flot præsentation.

1

Træk en tekst 15 min.

 

 • Træk en artikel i en af generatorerne herunder (åbner i nyt vindue).
 • Gennemlæs din artikel og noter de 3-5 vigtigste pointer ned. Hver pointe laves senere til en slide i PowToon. 

 

SAMFUND & KULTUR:

NATURVIDENSKAB: 

 

 

Du kommer til at lave din PowToon på en computer. Det er en god idé at have denne trinvise guide til aktiviteten åben på en anden enhed (computer, tablet eller smartphone). En anden idé er at have aktiviteten og tringuide i hvert sit faneblad.

2

Hvorfor, til hvem og hvor?

Før du/I begynder at producere din SmåP, er der et par ting at overveje.

1. Vælg en kombination

Tag tre valg!

Træk i markeringerne nedenfor, og få input til at tænke over:

 • Hvad du/I vil med din/jeres SmåP?
 • Hvem den er til?
 • Hvor den skal vises?
3

Forproduktion 30 min.

 

 • Udfyld et PowToonboard pr. pointe, du nåede frem til på Trin 1. Hvert board laves senere til en slide i præsentationen.
TIP

TIP: Gode råd til udfyldelse af boardet:

1. Skriv kort og præcist, når du bruger tekst i din PowToon.

2. Skriv altid navnet på den/de personer, du citerer.

3. Undgå at dine egne kommentarer og holdninger kommer med.

4. Brug billeder, der illustrerer dine nedslagspunkter.

 Powtoonboard Udfyldes

 
4

Find billeder 15 min.

 

 • Find billeder eller grafik på nettet, som egner sig til dine slides på boardet.
 • Gem billederne i en mappe på computeren.
TIP

TIP: Animerede figurer - som fx skoleeleverne i eksemplet øverst på siden - skal findes i Powtoon (se næste trin).

VIGTIGT: Husk, at medmindre der udtrykkeligt står, at de billeder du finder på nettet må bruges i andre sammenhænge, så må du ikke offentliggøre dem i nye sammenhænge, fx ved at dele din PowToon på Facebook.

Soeg Ikke Rettighedsbeskyttede Billeder

Sådan kan du finde godkendte billeder. Klik for at forstørre.

 
5

Film eller slideshow? 15 min.

En PowToon-præsentation kan oprettes på to måder:

 1. Som en film, hvor dine slides automatisk afspilles efter hinanden.
 2. Som et slideshow, hvor du klikker dig videre til næste slide.

Man kan bruge de samme virkemidler i begge typer.

Du skal vælge, om du vil lave den ene eller anden type allerede når du opretter din PowToon.

TIP

TIP: Et slideshow er bla. velegnet til en mundtlig fremlæggelse, hvor man ønsker at gennemgå pointerne slide for slide. Det er ikke så egnet at formidle via nettet, fordi brugeren selv skal klikke sig videre.

En film kan også bruges til en mundtlig præsentation. Men så er det mest oplagt at introducere emnet, vise filmen og derpå samle op på dens pointer. Filmen er mere velegnet at formidle via nettet.

Sådan gør du:

 • Åbn PowToon via Skoletube ELLER opret en profil på PowToon.com - det er gratis (men desværre forsvinder en del funktioner efter 48 timer).
 • Følg så en af guiderne her for at oprette din PowToon som film eller slideshow:

FILM:

Opret Film
Dias2
Dias3

SLIDESHOW:

Opret Slideshow1
Opret Slideshow2
Opret Slideshow3
Opret Slideshow4
Opret Slidedeshow5

 Gå videre til næste trin, når du har oprettet din PowToon. 

 
6

Produktion 2 timer

 

 • Se denne tutorial til PowToon (klik på et af billederne for at se i stor): 
Dias3 (1)
Dias4 (1)
Dias5 (1)
Dias6 (1)

Nu kan du lave din PowToon-præsentation. Lav et slide for hvert board, du har udfyldt. For hvert slide følges denne fremgangsmåde:

Vigtigt: Husk at trykke “Save” ofte for at gemme dit arbejde. Programmet gemmer IKKE automatisk det, du har lavet.

 • Vælg en baggrund.
 • Hvis der skal indtales speak, så gør det nu og tilpas så længden af sliden til speakens længde.
 • Indsæt figurer og billeder i den rigtige rækkefølge og tilpas deres tilsynekomst med eventuel speak.
 • Indsæt tekster og vælg layout.
 • Tilføj anden lyd, hvis der skal være nogen.
 

Når du er færdig med dine slides, sendes produktionen videre ved hjælp af “Export”.

TIP

TIP: Hvis du bruger PowToon gennem Skoletube, er der mulighed for at downloade din præsentation og dele den videre herfra.

7

Præsentation 1 time

Hvis du skal lave en mundtlig præsentation af dit emne, kan du få hjælp her:

 • Forbered din præsentation ved at udfylde præsentationsboardet, så har du en disposition for din fremlæggelse.
 • Øv dig ved at fremlægge for andre, fx dine klassekammerater. Spørg dem, hvad der fungerede godt, og hvad der kunne gøres bedre i forhold til:

      -  indholdet i din fremlæggelse?

      -  måden, du fremlagde på?

      -  sammenhæng mellem din fremlæggelse og Powtoon?

 • Overvej, hvilke ændringer du vil foretage efter kommentarerne.
TIP

TIP: Præsentationsboardet er kun et redskab til at øve en fremlæggelse.

Brug IKKE præsentationsboardet under din fremlæggelse. Så er der risiko for, at du står og stirrer ned i det og mister kontakten med tilhørerne.

Øv dig en masse gange. Skriv evt. nogle ganske få stikord ned som huskeliste for rækkefølgen.